Speciální úklidové práce v průmyslových a skladových halách

Jedná se zejména o tyto činnosti

  • Čištění ocelových konstrukcí
  • Čištění nosníků, stěn a obložení průmyslových hal
  • Čištění vzduchotechniky, rozvodů tepla, vody a plynu
  • Čištění světlíků, kabelových lávek a spriklerů
  • Čištění strojového vybavení, dopravníkových systémů, průmyslových jeřábů
  • Čištění garážových vrat a podlahových ploch

Tyto úklidové práce jsou realizovány zejména pomocí horolezeckých technik, pracovních plošin, lešení a teleskopických výsuvných žebříku. Podílí se na nich zkušení zaměstnanci s příslušnou odbornou kvalifikací. Tím je zajištěno, že průběh těchto prací bude proveden zvláště šetrným způsobem, vždy s přihlédnutím k okolnímu prostředí.

Pro klienty, kteří využívají těchto úklidových prací v pravidelných časových intervalech, máme připraveny výrazné slevy, protože jsme si vědomi, že je nutné plnit přísné hygienické a protipožární předpisy.

Odbornost

Veškeré práce výškového charakteru jsou vykonávány pracovníky, kteří jsou školenými z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) §101 až 108 a zákona č.362/2005 Sb. O zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů. Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Prostředky osobního zajištění pro práci ve výškách, procházejí pravidelnými, odbornými prohlídkami. Tato revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 A ČSN – EN 365.

zpět na přehled služeb